XE TẢI

XE TẢI 18 TẤN HYUNDAI HD320

Giá: 1,860,000,000 VNĐ

XE TẢI HYUNDAI HD210 3 CHÂN RÚT

Giá: 1,320,000,000 VNĐ

XE TẢI 6.5 TẤN HYUNDAI HD99

Giá: 615,000,000 VNĐ

XE TẢI 20 TẤN 5 CHÂN HYUNDAI HD360

XE TẢI HD360

Tải trọng: 20.9 Tấn

Nguồn gốc: Hàn Quốc

Tình trạng: Xe mới

XE TẢI 18 TẤN HYUNDAI HD320

XE TẢI HD320

Tải trọng: 17.7 Tấn

Nguồn gốc: Hàn Quốc

Tình trạng: Xe mới

XE TẢI HYUNDAI HD210 3 CHÂN RÚT

XE TẢI HD210

Tải trọng: 13.6 Tấn

Nguồn gốc: Hàn Quốc

Tình trạng: Xe mới

XE TẢI 6.5 TẤN HYUNDAI HD99

XE TẢI HD99

Tải trọng: 6.5 Tấn

Nguồn gốc: Hàn Quốc

Tình trạng: Xe mới

CTY CP Ô TÔ HYUNDAI TÂY Á