XE ĐẦU KÉO

XE ĐẦU KÉO HYUNDAI HD700

Giá: 1,520,000,000 VNĐ

XE ĐẦU KÉO HYUNDAI HD1000

Giá: 1,630,000,000 VNĐ

XE ĐẦU KÉO HYUNDAI HD700

XE ĐẦU KÉO HD700

Sức kéo: 39 Tấn

Nguồn gốc: Hàn Quốc

Tình trạng: Xe mới

XE ĐẦU KÉO HYUNDAI HD1000

XE ĐẦU KÉO HD1000

Sức kéo: 39 Tấn

Nguồn gốc: Hàn Quốc

Tình trạng: Xe mới

CTY CP Ô TÔ HYUNDAI TÂY Á