XE BỒN

XE BỒN XĂNG DẦU HYUNDAI HD360

Giá: 2,030,000,000 VNĐ

XE BỒN 22 KHỐI HYUNDAI HD320

Giá: 1,860,000,000 VNĐ

XE BỒN 3 CHÂN RÚT HYUNDAI HD210

Giá: 1,320,000,000 VNĐ

XE BỒN 7 KHỐI HYUNDAI HD99

Giá: 615,000,000 VNĐ

XE BỒN XĂNG DẦU HYUNDAI HD360

XE BỒN HD320

Thể tích: 26 Khối

Nguồn gốc: Hàn Quốc

Tình trạng: Xe mới

XE BỒN 22 KHỐI HYUNDAI HD320

XE BỒN HD320

Thể tích: 22 Khối

Nguồn gốc: Hàn Quốc

Tình trạng: Xe mới

XE BỒN 3 CHÂN RÚT HYUNDAI HD210

XE BỒN HD210

Thể tích: 17 Khối

Nguồn gốc: Hàn Quốc

Tình trạng: Xe mới

XE BỒN 7 KHỐI HYUNDAI HD99

XE BỒN HD99

Thể tích: 7 Khối

Nguồn gốc: Hàn Quốc

Tình trạng: Xe mới

CTY CP Ô TÔ HYUNDAI TÂY Á