XE TẢI

XE TẢI 18 TẤN HYUNDAI HD320

Giá: 1,860,000,000 VNĐ

XE TẢI HYUNDAI HD210 3 CHÂN RÚT

Giá: 1,320,000,000 VNĐ

XE TẢI 6.5 TẤN HYUNDAI HD99

Giá: 615,000,000 VNĐ

XE ĐẦU KÉO

XE ĐẦU KÉO HYUNDAI HD700

Giá: 1,520,000,000 VNĐ

XE ĐẦU KÉO HYUNDAI HD1000

Giá: 1,630,000,000 VNĐ

XE BỒN

XE BỒN XĂNG DẦU HYUNDAI HD360

Giá: 2,030,000,000 VNĐ

XE BỒN 22 KHỐI HYUNDAI HD320

Giá: 1,860,000,000 VNĐ

XE BỒN 3 CHÂN RÚT HYUNDAI HD210

Giá: 1,320,000,000 VNĐ

XE BỒN 7 KHỐI HYUNDAI HD99

Giá: 615,000,000 VNĐ

XE ĐÔNG LẠNH

XE BEN

XE BEN DAEWOO 15 TẤN 10 KHỐI K4DEF

Giá: 1,700,000,000 VNĐ

XE BEN 3 CHÂN 15 TẤN HD270

Giá: 2,050,000,000 VNĐ

XE TRÔN BÊ TÔNG

XE TRỘN BÊ TÔNG HD270 7 KHỐI

Giá: 2,050,000,000 VNĐ

XE CẨU

XE CHUYÊN DÙNG KHÁC

SẢN PHẨM DAEWOO

XE BEN 3 CHÂN DAEWOO K4DEF

Giá: 1,680,000,000 VNĐ

CTY CP Ô TÔ HYUNDAI TÂY Á